LHBT emancipatie: strategie en actueel

In 2008 ontving Judith Schuyf de eerste Annie Brouwer-Korfprijs van de gemeente Utrecht. Naar aanleiding daarvan verscheen in mei 2019 dit artikeltje.

Voor de GSA Natuurlijk samen schreef ik samen met Sigrun Scheve een Handreiking Veilige Wijken. Het persbericht en de download link vindt u hier.

Publicaties

2017 Schuyf, Judith en Sigrun Scheve, Veilige wijken voor LHBTI’s. Praktische tips en informatie voor gemeenten en (wijk) professionals. Alliantie natuurlijk samen. Rotterdam.

2015 Schuyf, J,   ‘Het is mij ondanks alles goed bevallen’. Levensboeken van Roze Ouderen. In: Tijdschrift voor Biografie 4 (3)

2014: Schuyf, J., E. Meijsen en B. Briels: De Roze gemeentegids.  Utrecht, MOVISIE

2012:
Felten, H., J.Schuyf en M.Boote, Flikker op met je gepest!  Sociale Vraagstukken, 19 november 2012
Schuyf, J. en H. Felten,  Geweld tegen lesbische vrouwen: een kwalitatieve studie. Tijdschrift voor Seksuologie, 2012, jrg. 36, nr 4.
Schuyf, J.,  ‘Een stoornis in de persoonlijkheidsontwikkeling’ Vrouwen en artikel 248bis. In: G. Hekma en Th. Van der Meer (red) “Bewaar me voor de waanzin van het recht “  Homoseksualiteit en Strafrecht in Nederland. Diemen AMB, 2012,177-190.

2011:
Schuyf, J. en H. Felten: Zoenen is gevaarlijk. Een onderzoek naar geweld tegen lesbische en biseksuele vrouwen. MOVISIE Utrecht.
Schuyf, J. Groenboek Roze Belweek. De positie van roze ouderen. ANBO Utrecht.
Schuyf, J. en Van Hoof, J. De Roze gemeentegids. Utrecht, MOVISIE.
Renkens, J., Felten, H, en Schuyf, J. Gezondheidsverschillen tussen homoseksuelen en heteroseksuelen. Utrecht, MOVISIE

2010
Schuyf, J. Handreiking Homoseksualiteit en Veiligheid. Utrecht, MOVISIE.
Felten, H., & Hoof., J., & Schuyf, J. (2010) “Wees jezelf, maar wees niet anders. Heterojongeren over homo- en biseksualiteit”. In: Keuzenkamp, S. (red.) Steeds gewoner, nooit gewoon. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Schuyf, J. Dames, heren en anderen. Transgenders in Nijmegen. Nijmegen: Gemeente Nijmegen.

2009
Schuyf, J. Geweld tegen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Een literatuuronderzoek naar praktijk en bestrijding. Den Haag: WODC.
Schuyf, J. Diversiteit in de beweging. In: Pink Power. Geschiedenis en toekomst van de holebi-beweging Gent: Cavaria.
Schuyf, J. Act Naturally – That’s Crazy Enough. In: I. Dubel, A. Hielkema (red.) Urgency required. Gay and lesbian rights are human rights (pp. 22-30). Amsterdam: HIVOS.

2008
Lesbisch en homo-emancipatiebeleid in Nederlandse gemeenten . Utrecht: MOVISIE. (boek)
Schuyf, J., & Koppers, B. . Handreiking Homoseksualiteit en Sport. Utrecht: MOVISIE.
“In Berlin Zoo gay swans were observed” Paper voor de ESSHC conferentie in Lissabon.

2007
Homo-ontmoetingsplaatsen in de publieke ruimte : definitie, uitgangspunten en mogelijke oplossingen Auteur Redactie: Judith Schuyf, Rob Stoop. Impressum Utrecht : Movisie.
Gemeentelijke monitoren en homoseksualiteit : Hoe onderbouwt een gemeente goed homoemancipatiebeleid Redactie: Peter Dankmeijer, Judith Schuyf, Utrecht : Movisie.

2006
Groenboek Belweek Roze Ouderen Auteur Judith Schuyf.  [Utrecht] : Projectgroep Roze Ouderen [ANBO]
Homoseksualiteit in gemeenten 2006 : Rapport ‘Tweede Monitor Gemeentelijk Homobeleid’ Auteur Redactie: Judith Schuyf,  [Amsterdam] : Kenniscentrum Lesbisch- en Homo-emancipatiebeleid. 2007
(met Peter Dankmeijer) Handreiking WMO en Seksuele Diversiteit. Amsterdam, COC, Kenniscentrum Lesbisch en Homo-Emancipatiebeleid.

2005  (met Peter Dankmeijer) Homobeleid Uitgelicht. Schorer, Amsterdam. (boek)
2001  ‘Lesbisch en ouder worden’  in M. Balkema & K. de Bruijn (red) Liever Vrouwen. Theorie en praktijk van de lesbisch-specifieke hulpverlening. Schorer Boeken Amsterdam, pp. 187-212.

Oudere publikaties:

1988    Wat zijn Homostudies? Inleidende tekst bij de reader Homostudies; Utrecht 1988.
1987    ‘Verständnis und Selbstverständnis von lesbischen Frauen in den Niederlanden’, in Frauenbilder, Weiblichkeitsbilder   ‘Krankheit Frau Dokumentation der 2. Frauenringvorlesung SS.1986. Universität Heidelberg (Heidelberg 1987) 165 186.
1987    ‘Seksediscriminatie: beter geen wet dan een slechte’, in Utrechts Nieuwsblad      8 september 1987.
1987    ‘Lesbian Emancipation in the Netherlands’, in Journal of Homosexuality Vol.13, 2/3 (1987) 19 27.
1987    ‘Konzeption, theoretische Grundlagen und Perspektiven von Homostudies am Beispiel der Reichsuniversität au Utrecht’, in: Wenzel, Annette (red.) Für ein neues Berliner Institüt für Sexualwissenschaft. Magnus Hirschfeld Gesellschaft (Berlin 1987) 73 83.
1987    ‘Het Europees Discriminatie Documentatie centrum’ (met Evert van der Veen) (Utrecht 1987) samenvatting in Verslag van een hoorzitting inzake homosexuele discrimatie op 5 en 6 maart 1987. Europees Parlement, GRAEL Arc en Ciel.
1987    ‘Die Interfakultäre Arbeitsgruppe Homosexuellenforschung an der Rijksuniversiteit Utrecht’, Interne publicatie, ook in Engelse versie. Utrecht 1987
1985    ‘Ontwikkelingen binnen het onderzoeksprogramma van de Interfacultaire Werkgroep Homostudies in Utrecht’, in: Kongresboek Jaarmarkt lesbische/homostudies Erasmus Universiteit Rotterdam.
1985    en E. Bakker (ed.) Homoseksualiteit en de Media. Stichting Homo RTV Urania/Homostudies, Utrecht/Hilversum, 1985.
1985    ‘De Stichting Homo RTV Urania’, in: Schuyf, J. en E. Bakker (red.) Homoseksualiteit en de Media. (Utrecht/Hilversum 1985) 39 60.
1985    (eds. e.a.) Homojaarboek 3, Van Gennep  (Amsterdam 1985).
1984    ‘Van wederopbouw tot subsidiestop’, in Homoseksualiteit en fascisme, AFKU/COC, (Utrecht 1984) 2 5.
1984    ‘Roze Driehoekjes in de Tweede Kamer? Lesbische politiek 3’, in Sek (1984/1) 2 5 (samen met Sylvia Borren).