Home

Dr Judith Schuyf is auteur en onderzoeker.

Na een lange carrière in wetenschap en beleid heeft zij thans alle tijd om te onderzoeken en te schrijven. Een drijvende kracht achter haar werk is studie van de positie van minderheden versus meerderheden in heden en verleden en de kracht en het verzet die zij daar tegen in brengen.  Dat kan gaan over ‘heidenen’, lhbt’s, ouderen, of mensen in oorlog en verzet.

In haar werk ligt de focus altijd eerst op de inhoud, in begrijpelijke taal en met  heldere voorbeelden. Inclusiviteit is een belangrijke waarde. Op deze site kunt u meer over haar werk en projecten lezen.

Een agenda vindt u hier.