“Roze” geschiedenis

 

 

 

Publikaties

2001  ‘ ”Aan boord werd druk geneukt en de stemming was uitstekend.”  Tiemon Hofman en het homofiele leven 1965-1971’, in : H. Hafkamp e.a. (red) Gay 2002. Cultureel  Jaarboek voor mannen. Amsterdam, Vassallucci 2001, pp. 93-10
2000  Schuyf, J.: ‘Aging’, ‘The Netherlands’ and ‘Anna Blaman’, lemma’s in: Zimmerman, B. (ed) The Encyclopedia of Lesbianism. Garland Press.
2000  Sandfort, Theo,  Judith Schuyf, Janwillem Duyvendak & Jeffrey Weeks (eds), Lesbian and Gay Studies. An Introductory, Interdisciplinay Approach.  London, SAGE.
2000  ‘Hidden from History? Homosexuality and the Historical Sciences’, in: Sandfort & al.  Lesbian and Gay Studies, pp. 61-80.
1999    Schuyf, J. & A.P.M. Krouwel, ‘Dutch Gay and Lesbian Movements: The politics of Accomodation’, in Adam, B., Duyvendak, J.W. & Krouwel, A. (eds) The Global Emergence of Gay and Lesbian Politics.National Imprints of a Worldwide Movement. Philadelphia, Temple University Press: 158-183.
1998    ‘Virus Envy’ , recensie van Tamsin Wilton in: European Journal Women’s Studies
1998    ‘Elk moedig mens mishaagt. Brieven van Anna Blaman’, De Parelduiker 97/5: 21-8.
1998    ‘Different from the Others: Lesbians and the Self in Autobiographic Accounts’. In: Oral History: Challenges for the 21st Century. Xth International Oral History Conference, Rio de Janeiro, Brazil: pp. 1385-1391.
1998    ‘Alfred and Me. 50 year after Kinsey’, In: Peter M.Nardi and Beth E.Schneider: Kinsey: A 50th Anniversary Symposium. Sexualities 1 (1): 104-106.
1997    Halen en brengen. Oudere homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Amsterdam. Rapport Werkgroep Homoseksualiteit en Ouderenbeleid COC Amsterdam; 11 pp.

1994    ‘Tussen uitkomen en thuisblijven. De gespleten geschiedenis van lesbisch Nederland’, in: J.W. Duyvendak (ed.), De nieuwe verzuiling. De homoseksualise¬ring van de wereld (SUA, Amsterdam juni 1994).
1994    ‘Tussen Nes en Zeedijk. Lesbisch leven in de grote stad’, Ons Amsterdam 46, oktober 1994.
1994    ‘Homoseksualiteit in de gemeente’, Lesbisch en homo emancipatiebeleid in de vier grote     steden. een werkconferentie over kansen. Rotterdam 1994.
1994    Een stilzwijgende samenzwering. Lesbische vrouwen in Nederland 1920-1970. Dissertatie Leiden (Amsterdam 1994). 453 pgs.
1993    ‘Gegenwärtige Lesbenforschung in den Niederlanden’; ‘Gegenwärtige Lesbenfor¬schung in Deutschland’ in: Lautmann, R. (ed.) Homosexualität. Handbuch der Theorie- und Forschungs¬geschichte. Campus verlag (Frankfurt/New York 1993) 333-338; 345-352.
1993    ‘”Trousers with flies!” The Clothing and Subculture of lesbians’, Textile history (24) 1: 61-73.
1992    ‘The Company of Friends and Lovers. Lesbian Communities in the Netherlands’, Plummer, K. (ed.) Modern Homosexualities. Fragments of Lesbian and Gay Experience (London en New York 1992) 53-64.
1992    ‘Door de Spiegel’,in: Dercksen, A. e.a. (ed.) Tolerantie onder NAP. 20 essays over homoseksualiteit voor Rob Tielman (Utrecht 1992) 163-173.
1992    (Met E.Visser en G.E.Acton) ‘Anti-lesbisch geweld’.In: Homoseksualiteit en politie. Deelstudies Politiezorg 7; Jb. van den Brink Lochem; 67-76.
1992    ‘”Opeens wist ik, verrek ik ben lesbisch!” Oral History en de geschiede¬nis van lesbische vrouwen’, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 19/2 (1992) 85-99.
1992    ‘”Een broek met een gulp!” Tegendraadse kleding en subcultuur’, Textielhistorische Bijdragen 32 (1992) 110-126.
1990    ‘Vroeger en Nu. Lesbisch zijn een politieke keuze? An m’n hoela!’, SEK (1990/12) 3 pp.
1989    met P.Schedler en K. Soesbeek (ed.): Homoseksualiteit in beeld (Veen, Utrecht/Antwerpen 1989) 181 pp.
1989    ‘Es ist nicht hier, sondern irgendwo anders. Thesen zum Verhältnis zwischen Lesben und Gesellschaft in den Niederlan¬den (1900-1970)’, in: Annecke, U. u.a.(ed.): Lesben, nirgendwo und überall. Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis 25-6 (Keulen 1989) 37-45.