“Roze” geschiedenis


2022 Artikel: Josine Reuling en het verlangen. In: Historica 2022, nr 2

Uit de inleiding van de redactie: Het tweede nummer van jaargang 2022 van Historica staat in het teken van LGBT+ geschiedenis. De redactie stelde het samen uit artikels die spontaan toekwamen, wat toont hoe bloeiend dit onderzoeksveld is. (…) Judith Schuyf verdiept zich in het leven en werk van Josine Reuling, die met Terug naar het eiland (1937) een roman schreef waarin vrouwenrelaties centraal stonden.

In de jaren dertig was de schrijfster Josine Reuling de eerste die in het conservatieve Nederland een literaire roman schreef waarin de liefde tussen vrouwen centraal stond – zonder die overigens expliciet te benoemen. Buitenlandse weten-schappelijke theorieën uit de negentiende eeuw over gelijkgeslachtelijk gedrag vonden in de eerste decennia van de twintigste eeuw langzaam inburgering in Nederland, maar het duurde lang voor die geïnternaliseerd werden door de betrokkenen. Uit Reulings boeken en brieven blijkt dat ze het benoemen “totaal niet belangrijk” vond. Waarom schreef ze dan toch een roman die sindsdien bekend staat als de eerste lesbische klassieker?

 

 

 

Publikaties en presentaties

  • Vervolgd verlangen. Invulling en opzet van een website over homoseksualiteit en de tweede wereldoorlog, in opdracht van het nationaal Comite 4 en 5 mei. 2016.
  • Amersfoort en daarna. Lezing (en daarna artikel als blogpost op website) op de Conferentie Rights Out There, Lutherse kerk Amsterdam, in het kader van Amsterdam pride, augustus 2016.
  • Ru Pare en Do Versteegh. Lezing in het kader van het programma Open Joodse huizen, Den Haag, 4 mei 2015.

2012  ‘Een stoornis in de persoonlijkheidsontwikkeling’ Vrouwen en artikel 248bis. In: G. Hekma en Th. Van der Meer (red) “Bewaar me voor de waanzin van het recht “ Homoseksualiteit en Strafrecht in Nederland. Diemen AMB, pp. 177-190.

2006             Victim or perpetrator? Representation of homosexuality during and after WWII. Paper ESSHC Amsterdam

2006             (met Klaus Müller) Het begint met nee zeggen. Biografieën rond verzet en homoseksualiteit. Schorer, Amsterdam.

2005             Nederlanders in Neuengamme. Zaltbommel, Aprilis

2004 The good, the bad and the innocent. Dutch accounts from Neuengamme concentration camp. Paper ESSHC Berlijn. 

2003  Levenslang. Tiemon Hofman,  vervolgd homoseksueel en avonturier. Schorer Boeken, Amsterdam

2002  ‘ “Zij dienen als onkruid in den Nederlandschen tuin te worden uitgerot.” Nederlandse homoseksuelen in de Tweede Wereldoorlog’, in Auschwitz Bulletin 46 nr 1, pp.33-36.

2001  ‘”Na grondig onderzoek is het beeld duidelijk…” Homoseksualiteit als vervolgingsgrond in de Wuv’ in : Oorlogsgetroffenen en Recht, 10, nr. 2001-2; pp. 2-11.

2001  ‘ ”Aan boord werd druk geneukt en de stemming was uitstekend.”  Tiemon Hofman en het homofiele leven 1965-1971’, in : H. Hafkamp e.a. (red) Gay 2002. Cultureel  Jaarboek voor mannen. Amsterdam, Vassallucci 2001, pp. 93-10
2000  Schuyf, J.: ‘Aging’, ‘The Netherlands’ and ‘Anna Blaman’, lemma’s in: Zimmerman, B. (ed) The Encyclopedia of Lesbianism. Garland Press.
2000  Sandfort, Theo,  Judith Schuyf, Janwillem Duyvendak & Jeffrey Weeks (eds), Lesbian and Gay Studies. An Introductory, Interdisciplinay Approach.  London, SAGE.
2000  ‘Hidden from History? Homosexuality and the Historical Sciences’, in: Sandfort & al.  Lesbian and Gay Studies, pp. 61-80.
1999    Schuyf, J. & A.P.M. Krouwel, ‘Dutch Gay and Lesbian Movements: The politics of Accomodation’, in Adam, B., Duyvendak, J.W. & Krouwel, A. (eds) The Global Emergence of Gay and Lesbian Politics.National Imprints of a Worldwide Movement. Philadelphia, Temple University Press: 158-183.
1998    ‘Virus Envy’ , recensie van Tamsin Wilton in: European Journal Women’s Studies
1998    ‘Elk moedig mens mishaagt. Brieven van Anna Blaman’, De Parelduiker 97/5: 21-8.
1998    ‘Different from the Others: Lesbians and the Self in Autobiographic Accounts’. In: Oral History: Challenges for the 21st Century. Xth International Oral History Conference, Rio de Janeiro, Brazil: pp. 1385-1391.
1998    ‘Alfred and Me. 50 year after Kinsey’, In: Peter M.Nardi and Beth E.Schneider: Kinsey: A 50th Anniversary Symposium. Sexualities 1 (1): 104-106.
1997    Halen en brengen. Oudere homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Amsterdam. Rapport Werkgroep Homoseksualiteit en Ouderenbeleid COC Amsterdam; 11 pp.

1994    ‘Tussen uitkomen en thuisblijven. De gespleten geschiedenis van lesbisch Nederland’, in: J.W. Duyvendak (ed.), De nieuwe verzuiling. De homoseksualise¬ring van de wereld (SUA, Amsterdam juni 1994).
1994    ‘Tussen Nes en Zeedijk. Lesbisch leven in de grote stad’, Ons Amsterdam 46, oktober 1994.
1994    ‘Homoseksualiteit in de gemeente’, Lesbisch en homo emancipatiebeleid in de vier grote     steden. een werkconferentie over kansen. Rotterdam 1994.
1994    Een stilzwijgende samenzwering. Lesbische vrouwen in Nederland 1920-1970. Dissertatie Leiden (Amsterdam 1994). 453 pgs.
1993    ‘Gegenwärtige Lesbenforschung in den Niederlanden’; ‘Gegenwärtige Lesbenfor¬schung in Deutschland’ in: Lautmann, R. (ed.) Homosexualität. Handbuch der Theorie- und Forschungs¬geschichte. Campus verlag (Frankfurt/New York 1993) 333-338; 345-352.
1993    ‘”Trousers with flies!” The Clothing and Subculture of lesbians’, Textile history (24) 1: 61-73.
1992    ‘The Company of Friends and Lovers. Lesbian Communities in the Netherlands’, Plummer, K. (ed.) Modern Homosexualities. Fragments of Lesbian and Gay Experience (London en New York 1992) 53-64.
1992    ‘Door de Spiegel’,in: Dercksen, A. e.a. (ed.) Tolerantie onder NAP. 20 essays over homoseksualiteit voor Rob Tielman (Utrecht 1992) 163-173.
1992    (Met E.Visser en G.E.Acton) ‘Anti-lesbisch geweld’.In: Homoseksualiteit en politie. Deelstudies Politiezorg 7; Jb. van den Brink Lochem; 67-76.
1992    ‘”Opeens wist ik, verrek ik ben lesbisch!” Oral History en de geschiede¬nis van lesbische vrouwen’, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 19/2 (1992) 85-99.
1992    ‘”Een broek met een gulp!” Tegendraadse kleding en subcultuur’, Textielhistorische Bijdragen 32 (1992) 110-126.
1990    ‘Vroeger en Nu. Lesbisch zijn een politieke keuze? An m’n hoela!’, SEK (1990/12) 3 pp.
1989    met P.Schedler en K. Soesbeek (ed.): Homoseksualiteit in beeld (Veen, Utrecht/Antwerpen 1989) 181 pp.
1989    ‘Es ist nicht hier, sondern irgendwo anders. Thesen zum Verhältnis zwischen Lesben und Gesellschaft in den Niederlan¬den (1900-1970)’, in: Annecke, U. u.a.(ed.): Lesben, nirgendwo und überall. Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis 25-6 (Keulen 1989) 37-45.