Mensen in de tweede wereldoorlog

In dit deel van de website staan verschillende artikelen die ik gepubliceerd heb over persoonlijke geschiedenissen uit de Tweede Wereldoorlog. geschiedenissen van verzet en vervolging. Ook zijn hier interne links opgenomen naar enkele overzichtsartikelen

Walter Spies

Fredy Hirsch

Hans Scholl

Magnus Hirschfeld

Jaap van Leeuwen en Arie Addicks

Ru Paré en Do Versteegh

Tiemon Hofman

Frieda Belinfante

Willy Niemeijer

Tiemon Hofman

Struikelblokken voor joodse homoseksuelen en verzetsstrijders

Verzet en homoseksualiteit

Oorlogsbronnen

Tekst van een lezing gehouden ter gelegenheid van de aansluiting van IHLIA in het netwerk Oorlogsbronnen op 2 oktober 2019.

Op zoek naar homoseksualiteit en verzet

Joodse homoseksuelen in de oorlog: de mogelijke plaatsing van vier Stolpersteine.

Eerder werk van Judith Schuyf op dit terrein

Vervolgd Verlangen. Een digitale tentoonstelling over homoseksualiteit in de Tweede Wereldoorlog gemaakt in opdracht van het Nationaal Comité 4en5 mei. Zie ook  Dilemma’s rond een tentoonstelling

2015 Open joodse huizen: Ru Paré en Do Versteegh in de Van Beuningenstraat in Den Haag. Lezing, samen met Paul Lankhout.

2007 Gender en trauma. In : Aarts, Petra G.H. en Wim D. Visser (red) Trauma, diagnostiek en behandeling tweede, herziene druk.  Houten/Diegem, Bohn, Stafleu Van Loghum, 111-122 .
2006 Victim or perpetrator? Representation of homosexuality during and after WWII. Paper ESSHC Amsterdam.
2006 (met Klaus Müller) Het begint met nee zeggen. Biografieën rond verzet en homoseksualiteit. Boek. Schorer, Amsterdam. Daarin:
Jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet. Ru Paré en Do Versteegh, twee vriendinnen die joodse kinderen redden.
2005 Nederlanders in Neuengamme. Boek. Zaltbommel, Aprilis.
2004 The good, the bad and the innocent. Dutch accounts from Neuengamme concentration camp. Paper ESSHC Berlijn.
2003 Levenslang. Tiemon Hofman,  vervolgd homoseksueel en avonturier. Boek. Schorer, Amsterdam
2002 “Zij dienen als onkruid in den Nederlandschen tuin te worden uitgerot.” Nederlandse homoseksuelen in de Tweede Wereldoorlog’, in Auschwitz Bulletin 46 nr 1, pp.33-36.
2001 ”Na grondig onderzoek is het beeld duidelijk…” Homoseksualiteit als vervolgingsgrond in de Wuv’ in : Oorlogsgetroffenen en Recht, 10, nr. 2001-2; pp. 2-11.
2001 Succesfull aging for elderly war victims? Lezing gehouden in Toronto, juni 2001.
2001 Die niederländischen Denkmäler und die Gestaltung des 4. und 5. Mai als Siegel eines historischen Selbstverständnisses im Wandel. Paper Bochum.
2000 Succesvol ouder worden voor oorlogsgetroffenen? In:  ICODO-info, 2000 nr. 2.
2000 Traumatische Kriegserfahrungen von Niederländern und ihre individuellen und kollektiven Wirkungen aus sozialpsychologischer Sicht. In: Norbert Fasse/Johannes Houwink ten Cate/Horst Lademacher/ Joop van Dijk (Hg.) Nationalsozialistische Herrschaft und Besatzungszeit.  Historische Erfahrung und Verarbeitung aus niederländischer und deutscher Sicht.  Münster: Waxmann-Verlag  Niederlande Studien, Band 21, pp.391-404.
2000 Polak, K. & J.Schuyf (red), Een Stilte die Spreekt. Herdenken in Diversiteit. Boek. Den Haag SDU.
Idem: A Telling Silence. Spectrums of Dutch remembrance. Engelse bewerking/vertaling van Een Stilte die Spreekt. Amsterdam/Utrecht; Anne Frank Stichting, nationaal Comite 4 en 5 mei, Icodo.
2000 Succesvol ouder worden voor oorlogsgetroffenen?’ In:  ICODO-info, 2000 nr. 2.
1998 Anforderungen an das Gesundheitssystem. Hilfe für Gewaltopfer in den Niederlanden, insbesordere für Opfer des 2.Weltkrieges’ in: Die Narben der Gewalt. Von Umgang mit den Folgen von Folter, Verfolgung, Gewalt und Katastrophe. Dokumentation. Bonn, Deutsches Rotes Kreuz; 7 pp.
1999 De oudere oorlogsgetroffene’ In: Schuyf, J. (ed) Trauma door Oorlogsgeweld. Boek, Icodo, Utrecht.