Heidens Nederland

 

HEIDENSE HEILIGDOMMEN VERSCHIJNT 16 MEI 2019

Heidens Nederland, waarvan de tweede druk verscheen in 1997, is al jaren geheel uitverkocht. Inmiddels is er een nieuwe editie, die een volledig nieuw boek is geworden. Het theoretische en archeologische gedeelte bevat een overzicht van nieuw onderzoek uit de afgelopen decennia. Zo wordt duidelijker wat belangrijk was in de beleving van de inwoners van onze streken in de late ijzertijd en vroege middeleeuwen. Een belangrijke rol voor het landschap en de natuur als plaats van religieuze beleving, en een grote rol voor het offer, magie en de voorouders. Goden krijgen pas vorm in de Romeinse tijd. De lijn van het verhaal wordt doorgetrokken met de nadruk op de natuurlijke elementen die in de periode na de kerstening  – die overigens wel ruim 600 jaar duurde – een belangrijke functie bleven houden: water, bomen, stenen. Nog bestaande voorbeelden worden uitgebreid besproken. Het boek is geïllustreerd met prachtige foto’s van Sjaan van der Jagt. Onder de titel Heidense Heiligdommen verschijnt het boek op 16 mei 2019 bij Omniboek in Utrecht.

Op deze pagina zal ik in blog-vorm onderwerpen die mij bezighouden bij het schrijven met jullie delen.

Wat doet een zonnerad in de kerk?

Wat zijn tafelbergen?

Stenen om te eten (artikel uit 1998)

Oudere publikaties over Landschap en herinnering
1999  ‘Over dansende katten en spinnende juffers. Volksverhalen over landschapselementen in de Middeleeuwen’, In: J.Koolen ed Landschap in Meervoud. Hilversum,Van Arkel.
1998    ‘Stenen om te eten’, in Panorama Nederland. Historisch Geografisch Tijdschrift 98.1; 60-63.
1998    ‘Oral History in the Netherlands’, Words and Silences, IOHA Bulletin 1 (3)

1995    Heidens Nederland. De materiële resten van een niet-christelijk verleden. Uitgeverij Matrijs (Utrecht 1995, 19972  )
1993    ‘Landweren; markering en bescherming’, in: Barends, S. e.a. (ed.) Van hagelkruisen, banpalen en pestbosjes (Utrecht 1993) 57-58.
1988    ‘Geplande dorpsvormen in de middeleeuwen in Nederland’, in Barends, S. e.a. (ed.): Planning in het verleden  Nederlandse Geografische studies 68 (Utrecht 1988) 13 -35.
1986    Plaats en waardering van fossiele elementen in het Nederlandse landschap, PUDOC (Wagenin¬gen 1986) 119 pp.
1984    (met J. Renes) ‘Historische Geografie van Nederland in kaart. Toelichting op de kaarten 5 en 6 in deel 2 (Bewonersgeschiedenis) van de nieuwe editie van de Wetenschappelijke Atlas van Nederland’, in Historisch Geografisch Tijdschrift 2 (1984/3) 83 89.
1984    (J.Schuyf e.a.) Atlas van Nederland. Deel 2: Bewoningsgeschiedenis, Staatsuitgeverij, ’s Gravenhage, 1984. (bijdrage bestond uit het maken van de kaarten Nederland omstreeks 800 en Winst en verlies 800-1850).  ’s- Gravenhage, SDU.
1983    ‘Possible planned medieval villages in the Netherlands. In: Roberts, B.K. and R. Glasscock (eds): Villages, Fields and Frontiers. British Archaeological Reports Int.S 185 (Oxford 1983) 43 59 (samen met J.D.H. Harten).
1983    ‘Moated Sites in Brabant’, in: Colloque Château Gaillard XI (Caen 1983), pp. 257 267.
1981    ‘Beyond the Castle: moated sites in the Netherlands’, in: Hoekstra, T.J., H.J. Janssen en I.W.L. Moerman (ed.): Liber Castellorum (Zutphen 1981) 144- 153.
1980    ‘Moated sites in the Netherlands’, in Bulletin Moated Sites Research Group 7  (1980) 33 39.
1980    Een historische Geografie van het Hoogheemraadschap Delf¬land. Utrecht, intern rapport 1980.
1980    ‘A preliminary classification of the Dutch Landscape’, in Brandon, P.F. and R.N. Millman (ed.) Recording Historic Landscape   Principles and Practice (London 1980) 37 43.
1978    ‘The Recording and Management of Historic Landscapes in the Nether¬lands (with comparative reference to Britain)’, in: Brandon, P.F. and R.N. Millman (ed.); Historic Landscapes. Identification, Recording, Management (London 1978) 97 109.
1978    De historisch geografische achtergronden van het landschap in de ruilverkaveling “Melderslo” Rapport Geografisch Instituut (Utrecht 1978).
1977    De historisch geografische achtergronden van het landschap in de ruilverkaveling “Land van Thorn” Rapport geografisch Instituut (Utrecht 1977).
1977    ‘Bescherming van cultuurhistorische elementen: Problemen en mogelijkheden’ Interne publicatie Geografisch Instituut; tevens in Fibula XVIII, (1977) 3 7.
1977    Archeologisch Panorama. Vertaling en Nederlandse bewerking van The Atlas of Early Man, door J. Hawkes, Amerongen 1977.
1976    The Anglo Saxons in the Netherlands. Doctoraalscriptie (Leiden 1976).
1976    (met G.J. Verwers) ‘Urnenvelden te Stein, provincie Limburg’, in: Analecta Prehistorica Leidensia IX (1976) 75 84.
1975    Het bronsdepot van Wageningen. Scriptie, Leiden 1975.
1975    De vroege Angelsaxische keramiek in Engeland. in: D.P. Hallewas et alii: De Noordzeecultuur (Amsterdam 1975) 100- 102.
1975    ‘Angelsaxisch aardewerk aan de Nederrijn’, in: De Noordzeecultuur: 116-120.
1973    Reimerswaal II. Rapport werkgroep SAO, NJBG 1973 (samen met A. Kappelhof).
1972    De Zeeuwse economie in de 16e eeuw. Scriptie, Leiden
1971    ‘Reimerswaal’, Fibula XII 5 (1971) 75 83.
1971    Reimerswaal I. Rapport. NJBG Leiden 1971.